Coverholder at Lloyd's

Leadenhall Quote & Bind

Transakční systém Leadenhall určuje trendy
na nejrozvinutějších pojistných trzích na světě Efinity

Nabídka

Zprostředkovatelům spolupracujícím s Leadenhall umožňuje systém připravovat kalkulace pojistného a závazné nabídky pojištění z libovolných mobilních zařízení 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

V případě fyzických distribučních kanálů, afinitních skupin a centrálních programů jsme schopni pro naše partnery připravit platformu pro přímý prodej s identifikací zprostředkovatele nebo distribučního kanálu a s on-line platbami prováděnými prostřednictvím systému Dotpay.

Kompletní upisování

Zprostředkovatelé Leadenhall i naši upisovatelé pracují ve stejném systému. Díky tomu jsme schopni nabídky pojištění projednávat a upravovat on-line a uchovávat kompletní historii verzí a změn. Tým upisovatelů Leadenhall se průběžně zabývá nabídkami, které nemohou být kvůli parametrům pojištění proměněny v pojistku automaticky, ale vyžadují naše schválení nebo komunikaci se syndikáty.

Uzavírání smluv

Prostředník přihlášený do systému může proměnit závaznou nabídku v pojistku. Pokud není k uzavření pojištění nutná podepsaná žádost, je pojistka dostupná okamžitě. V případě, že je k jejímu uzavření nutný podepsaný dokument, je pojistka k dispozici okamžitě poté, co je do systému Leadenhall nahrán sken žádosti a náš tým jej ověří.

Dodatky

Anulace a změny v pojistných smlouvách realizují upisovatelé Leadenhall na základě oznámení od zprostředkovatelů. Listinné verze dodatků jsou zpřístupňovány v transakčním systému a automaticky se doplňují do provizních reportů.

Vyúčtování

Systém podporuje vindikaci pojistného a vyúčtovávání provizí.

Management information

Všechny údaje shromážděné v transakčním systému jsou dostupné pro upisovatele a vedení Leadenhall. Díky pravidelným analýzám můžeme zdokonalovat naše produkty. Nástroje, které podporují zprostředkovatele v jejich každodenní práci, systematicky rozvíjíme.