Coverholder at Lloyd's

Rozum a cit

Pojišťovací odbornost propojujeme s unikátní zkušeností s využitím internetových technologií

Vedoucí společnost skupiny Leadenhall

Maciej Bud-Gusaim
Maciej Bud-Gusaim
Předseda představenstva maciej.bud-gusaim@leadenhall.pl

V pojišťovnictví pracuje od roku 1994. Zpočátku se věnoval zajišťování. Od roku 1996 působil ve společnost ERGO Hestia Insurance S.A. nejdříve jako obchodní ředitel, později jako ředitel varšavského zastoupení. V roce 2000 založil společnost Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., která jako první v Polsku pod značkou Expertia.pl zahájila prodej pojištění přes internet. Od roku 2002 rozvíjí projekt využití internetových technologií při prodeji pojištění pod hlavičkou společnosti Efinity, jejíž řešení byla implementována na těch nejrozvinutějších trzích na světě, mimo jiné ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii či Kanadě.

Maciej je jedním ze zakladatelů Leadenhall Insurance S.A. Vizionářství si u něj podává ruku s železnou důsledností a pozorností k detailu. Dohlíží na všechny operace všech společností ze skupiny, do níž kromě Leadenhall Insurance a Efinity patří rovněž Leadenhall Underwriting, MGA (managing general agent) a licencovaný makléř trhu Lloyd’s se sídlem v Londýně.

Michał Molęda
Michał Molęda
Místopředseda představenstva
Underwriting Director
michal.moleda@leadenhall.pl

Právník, absolvent Fakulty práva a administrativy Varšavské univerzity a Hlavní vysoké školy obchodní ve Varšavě, absolvoval také doktorské studium v Institutu právních věd Polské akademie věd.

Kariéru zahájil ve společnosti TU Gerling, poté působil ve společnosti HDI-Gerling na pozici likvidátora škod z pojištění odpovědnosti za škodu, upisovatele rizik odpovědnosti za škodu a ředitele oddělení pojištění odpovědnosti za škodu. V letech 2008–2012 byl výkonným ředitelem společností HDI-Gerling Polska TU S.A. a HDI-Asekuracja TU S.A.

Coby poradce v oboru pojistné strategie a pojistných produktů spolupracoval mimo jiné s Boston Consulting Group, KPMG, Komisí majetkových pojištění PIU, Global Leading Conferences, Insurance Meeting Point nebo C5 Conferences.

K Leadenhall Insurance se připojil v roce 2013. Vytváří politiku upisování Leadenhall, řídí práci upisovatelů a koordinuje likvidaci škod se syndikátem i externími partnery.

Aktivity v České republice

Markéta Kratochvílová
Markéta Kratochvílová
Key account manažer marketa.kratochvilova@leadenhall.cz

Markéta pracuje více než 20 let jako soukromý podnikatel zajišťující turistické služby pro individuální klientelu z celého světa a spolupracující se světově známými hotelovými řetězci v Praze. Pro společnost Leadenhall začala pracovat v roce 2020 na pozici asistentky Ředitele pobočky pro Českou republiku a týmu pro upisování. Nedávno přešla na pozici Key account manažera pro péči o naše obchodní partnery.

Jakub Bednarski
Jakub Bednarski
Předseda dozorčí rady jakub.bednarski@leadenhall.pl

V pojišťovnictví začal působit v roce 1994 jako upisovatel stavebně-montážních pojištění ve společnosti HEROS S.A. V letech 1996-2000 pracoval s Maciejem Budem-Gusaimem ve varšavském zastoupení ERGO Hestia Insurance S.A. jako náměstek ředitele pro pojištění. V roce 2000 byl jedním ze zakladatelů makléřské skupiny MAK, v níž do roku 2008 odpovídal za problematiku spojenou s majetkovým pojištěním. Jakub je jedním ze zakladatelů Leadenhall Insurance S.A. Díky tomu, že spojuje zkušenost upisovatele, makléře a manažera, dokonale chápe mechanismy určující prodej pojištění. Svůj otevřený a originální přístup využívá k rozvoji potenciálu společnosti, přímo dohlíží na prodej a projekty s ním spojené na území Polska a zemí střední Evropy.

Makléř Lloyd’s skupiny Leadenhall (Londýn)

Oliver Lister
Oliver Lister
Broker Leadenhall Underwriting oliver.lister@leadenhall-uw.com

Oliver Lister se začal pojišťovnictví věnovat v roce 1990 jako nezávislý makléř Lloyd’s. Prvních pět let se zabýval pojistnými událostmi, zněním smluv a účty. Poté přešel do týmu nenámořního fakultativního zajištění, kde se vypracoval přes všechny úrovně až na pozici ředitele divize.

V roce 1998 začal připravovat a udělovat první binding authorities. Pravidelně cestoval do Austrálie, Jižní Afriky, Japonska a na Blízký východ. V Jižní Africe založil coverholder zaměřený na pojištění profesní odpovědnosti včetně pojištění odpovědnosti lékařů a pojištění obecné odpovědnosti. Osobně poskytl seed kapitál, vybral výkonného ředitele a řízení podpořil jako nevýkonný člen orgánu společnosti.

Kromě pojištění obecné odpovědnosti a úrazového pojištění vytvořil binding authorities a coverholdery zaměřené na pojištění odpovědnosti členů orgánů společností, pojištění profesní odpovědnosti, majetkové pojištění nebo pojištění motorových vozidel.

V letech 2008 až 2015 působil v syndikátu Lloyd’s. Začínal na pozici Group Business Development Director a od roku 2012 pracoval jako upisovatel pojištění obecné odpovědnosti, na starosti měl řízení a ziskovost účtu tohoto pojištění. Pravidelně cestoval do Kanady, Austrálie, Jižní Afriky a Evropy.

V dubnu 2015 z korporátního prostředí odešel a založil Leadenhall Underwriting.

John Nelson
John Nelson
Broker Leadenhall Underwriting john.nelson@leadenhall-uw.com

John má dlouholetou pojišťovací praxi a bohaté makléřské zkušenosti s úrazovým a zdravotním pojištěním. Dosáhl skvělých výsledků v oblasti řízení a rozvoje nového podnikání a získal mnoho kontaktů na londýnském i mezinárodním trhu. Vždy se usilovně snaží navazovat dlouhodobě prospěšné vztahy a má cenné zkušenosti s řízením týmů, rozpočtů a růstu v průběhu celého tržního cyklu.

Mark Chesterton
Mark Chesterton
Compliance and Operations Officer mark.chesterton@leadenhall-uw.com

Mark působí na trhu Lloyd’s déle než pětadvacet let. Zastával nejrůznější pozice v upisování, brokingu, Lloyd’s Corporation, vnitřním auditu a compliance. Než se připojil kLeadenhall, deset let pracoval pro výkonného agenta Lloyd’s a jeho interní coverholder, nejdřív jako interní auditor a dalších šest let na seniorní manažerské pozici v compliance. Vytvářel politiku a postupy compliance, zpracovával vyhodnocení zásad chování Lloyd’s a rizik provádění činnosti, sestavil nástroj pro posouzení daných rizik a zabýval se uplatňováním osvědčených postupů v souvislosti s binding authorities.

Aktivity v Asii (Hong Kong)

Jason Smith
Jason Smith
Broker Leadenhall Asia jason.smith@leadenhall-asia.com

Jason má na starost regionální strategii, management, marketing, upisování, compliance a distribuční zapojení.

Přes třicet let se specializoval na průmysl a upisování včetně londýnského trhu, přičemž více než patnáct let působil v Asii, kde vytvořil talentované týmy, které v tomto regionu úspěšně budují rozmanité pojišťovací a zajišťovací portfoliové pozice. Jako upisovatel se specializoval na více než dvacet odvětví, mimo jiné i zajištění, energetiku, moderní technologie, úrazové a zdravotní pojištění, pojištění ztráty příjmů nebo pojištění pro případ únosu.

Jason má kromě upisování a distribuce bohaté zkušenosti s řízením poboček, protože si prošel celou řadou praktických pozic od strategického plánování po rozvoj produktu, marketing a finance. Přemýšlí dopředu, uvažuje strategicky a otevřeně komunikuje, a tak se týmům pod jeho důsledným dohledem daří plnit ambiciózní cíle ziskovosti a zajistit růst.

V Asii Jason pracoval pro významné tržní hráče. V XL Catlin řídil oddělení upisování. Soustředil se převážně na Čínu a severní Asii, kde měl na starost zajišťovací smlouvy, fakultativní zajištění a distribuci coverholderů. Než se stal členem managementu XL Catlin v Číně (se sídlem v Šanghaji), zastával pozici principal officer/managing director v Catlin HK (Syndikát 2003) a působil také v Transatlantic Re (Hongkong) jako senior treaty underwriter a vedoucí oddělení fakultativního upisování pro Asii a Tichomoří.

Ve Spojeném království se na pozici senior underwriter zabýval zajištěním nemovitostního rizika a rizika přírodních katastrof a fakultativním zajištěním na londýnském trhu včetně Lloyd’s Box v oblasti nemovitostí, těžby ropy a plynu, petrochemického průmyslu a mimořádných rizik. V prvních letech měl na starosti likvidaci pojistných událostí a pasivní zajištění. Kromě toho působil jako konzultant pro singapurský start-up Insurtech na trhu v jihovýchodní Asii a britský technologický coverholder.

Jason má kvalifikaci ACII, je držitelem titulu Chartered Insurer a také Executive MBA z Ivey Business School na Western University v Kanadě.

Kin Lau
Kin Lau
Broker Leadenhall Asia kin.lau@leadenhall-asia.com

Kin má na starosti regionální strategii, management, marketing, upisování, compliance a distribuční zapojení

Kin Lau je inspirativní leader, který do týmu přináší osmnáct let praxe v oboru pojišťovnictví a zajištění v Asii. Má bohaté zkušenosti se strategickým plánováním, řízením produktových řad, přilákáním a rozvojem talentů, plánováním a realizací strategie upisování napříč odvětvími. Vytvořil novou třídu speciálních rizik a dohlížel na všechny aspekty operací provozních společností Lloyd’s. Kin se soustředí na výsledky, úspěšně rozvíjí talenty a distribuci, buduje týmy a produktové řady a tím vytváří hodnotu pro hlavní zainteresované strany.

Kin řídil hongkongskou pobočku společnosti Tokio Marine Kiln (TMK) Hong Kong, byl členem představenstva TMK Asia a působil jako oblastní manažer pojištění odpovědnosti. Předtím působil jako country manager sdružených operací XL Catlin HK, které byly výsledkem akvizice z roku 2015. Před akvizicí pracoval v Catlin (Syndikát 2003) HK jako principal officer a senior underwriter.

Ke Catlin se připojil v roce 2007 na pozici upisovatele nenámořního pojištění odpovědnosti a seniorní pozici získal v roce 2012. Měl na starost rozvoj portfolia pojištění odpovědnosti v Asii a upsal celou řadu rizik včetně automobilového a zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zásobování energií, železniční dopravy, dopravní infrastruktury a energetiky. Zastával několik pozic v ACE, kde měl na starost pojištění odpovědnosti a oblastní řízení rizik. Zajištění se začal plně věnovat jako likvidátor pojistných událostí v Cunningham Lindsey, kde se specializoval na strojírenství, obchod a přírodní katastrofy v Asii, na Guamu a na Bermudách.

Kin má magisterský titul z oboru strojírenství, kvalifikaci ACII a titul Chartered Insurer. Absolvoval program Aspiring Leaders na Ashridge Business School ve Spojeném království.

Upisování produktů nabízených v České republice

Anna Frejowska
Anna Frejowska
Assistant Underwriter, pojištění odpovědnosti za škodu, D&O a Kyber anna.frejowska@leadenhall.pl

Anna absolvovala aplikovanou lingvistiku na Univerzitě Marie Curie-Skłodowské a nadstavbové studium audiovizuálního překladatelství a tlumočení.

Na počátku své kariéry se věnovala překládání a konzultacím unijních grantů. V červenci 2018 nastoupila do Leadenhall, kde se věnuje upisování pojištění D&O, Kyber a profesnímu pojištění odpovědnosti za škodu.

Klaudyna Kudła
Klaudyna Kudła
Personal Line Underwriter, úrazové pojištění, pojištění ztráty příjmů a životní pojištění klaudyna.kudla@leadenhall.pl

Vystudovala mezinárodní vztahy na Řešovské polytechnice a belgické Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) v Kortrijku. Před svým nástupem do Leadenhall v roce 2014 pracovala Klaudyna v krakovské pobočce společnosti Tax Care. V Leadenhall se věnuje upisování úrazového a životního pojištění a pojištění ztráty příjmů.

Justyna Świderska
Justyna Świderska
Assistant Underwriter, úrazové a životní pojištění, pojištění ztráty příjmů a profesní pojištění odpovědnosti za škodu justyna.swiderska@leadenhall.pl

Justyna absolvovala anglickou filologii na Varšavské univerzitě. Po absolvování magisterského studia v srpnu 2016 se připojila k týmu Leadenhall, kde se coby assistant underwriter zabývá životním a úrazovým pojištěním a profesním pojištěním odpovědnosti za škodu.

Likvidace škod

Magdalena Konopka
Magdalena Konopka
Claims Manager magdalena.konopka@leadenhall.pl

Likvidací škod jsme pověřili společnost Inservis Mvc s.r.o., která v České republice působí coby výhradní zástupce Crawford & Company, největšího světového dodavatele komplexních služeb profesionálně řízeného procesu likvidace škody nezávislého na pojistitelích.

Za Leadenhall Insurance S.A. dohlíží na proces likvidace ve spolupráci s Inservisem Magdalena Konopka. Magdalena vystudovala anglistiku, bezpečnostní studia a práva na Varšavské univerzitě. V Leadenhall pracuje od roku 2013, zpočátku se věnovala upisování úrazového a životního pojištění a pojištění ztráty příjmů. Od roku 2016 se z pozice Claims Managera zabývá likvidací škod.

Finance a administrativa

Urszula Grzywacz
Urszula Grzywacz
Finanční ředitelka urszula.grzywacz@leadenhall.pl

Urszula absolvovala v roce 2004 ekonomii na Toruňské univerzitě a následně ještě nástavbové studium účetnictví. Ve finančnictví začala působit hned po studiích. Zpočátku jako konzultantka, později jako vedoucí projektu Skyline Investment S.A. v rámci týmu, který se věnoval poradenství v oblasti fúzí, převzetí, změn právní formy a uvádění společností na burzu. Než v roce 2015 nastoupila do Leadenhall, pracovala pět let v investičním fondu, kde analyzovala a hodnotila potenciální investice a zabývala se portfoliovými investicemi.

Je držitelkou certifikátu PRINCE2 – Practitioner level. Momentálně pracuje na získání oprávnění statutárního auditora a zahájila mezinárodní certifikaci z manažerského účetnictví CIMA. V Leadenhall Urszula dohlíží na vyúčtování se zprostředkovateli a syndikáty, reporting a také řídí účetnictví a finanční výkaznictví společnosti.

Paula Feręc
Paula Feręc
Specialistka pro vyúčtování paula.ferec@leadenhall.pl

Paula absolvovala studium v oboru inovativní ekonomiky na Univerzitě Marie Curie-Skłodowské v Lublinu. Má za sebou také dvouletý kurz účetnictví. Do Leadenhall nastoupila v roce 2015. V současné době má na starosti vyúčtování se zprostředkovateli, reporting a vindikaci.

Marta Chmielowiec
Marta Chmielowiec
Asistentka finančního oddělení marta.chmielowiec@leadenhall.pl

Marta vystudovala logistiku na Akademii společenských věd ve Varšavě. V roce 2013 začala získávat první zkušenosti ve světě financí coby asistentka finančního ředitele ve společnosti BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. K týmu Leadenhall se připojila v dubnu 2018.

Katarzyna Fordońska
Katarzyna Fordońska
Hlavní recepční varšavské kanceláře katarzyna.fordonska@leadenhall.pl

V roce 2005 absolvovala ekonomii na Vysoké škole obchodní a právní Ryszarda Łazarského ve Varšavě. Má rozsáhlé zkušenosti, pokud jde o kancelářskou administrativu a práci na pozici asistentky. Do Leadenhall nastoupila roce 2016. Zajišťuje chod naší varšavské kanceláře.

Technologie

Marcin Chałotowski
Marcin Chałotowski
Technický ředitel marcin.chalotowski@leadenhall.pl

Absolvent informatiky na Fakultě matematiky, informatiky a mechaniky Varšavské univerzity a Executive MBA na Varšavské polytechnice. Zkušenosti se zaváděním internetových podnikových informačních systémů sbírá od roku 1997. Zpočátku pracoval ve společnosti 3dart.com; v roce 2002 byl jedním ze zakladatelů společnosti Efinity, která je dodavatelem technologie a jedním z akcionářů Leadenhall Insurance S.A.

Zároveň je i jedním ze zakladatelů Leadenhall Insurance S.A. Odpovídá za rozvoj informačních systémů společnosti, stabilitu jejich fungování a informační bezpečnost. Marcin je hlavní architekt systému, který Leadenhall Insurance používá. Zároveň působí jako CTO společnosti Efinity a řídí projekty, které Efinity pro Leadenhall realizuje.