Trh Lloyd’s

Londýnský Lloyd’s je nejstarší pojišťovací instituce na světě. Jeho dějiny se píší již déle než 300 let a jeho finanční sílu potvrzují všechny globální ratingové agentury.

Rating scores

Lloyd’s je největší trh specializovaného pojištění na světě, soustředí se zde ti nejinovativnější upisovatelé z celého světa. Díky tomu může Lloyd’s nabízet unikátní pojistná řešení i pro ty nejnáročnější klienty.

Coverholder at Lloyd's
Learn more

Leadenhall

Leadenhall dodává specializovaná a osobní pojištění u Lloyd’s přizpůsobená potřebám českých klientů. Jejich prodej realizujeme výhradně ve spolupráci s nezávislými zprostředkovateli. Obohacujeme nabídku pojistného trhu v České republice.

Čím se zabýváme v České republice

Školení

Organizujeme a realizujeme školení ohledně našich pojištění Lloyd‘s. Školení se zaměřují také na práci s transakčním systémem.

Transakční systém

Zprostředkovatelům poskytujeme přístup do transakčního systému, který jim umožňuje samostatně vypočítat pojistné, vytvářet a spravovat nabídky a vystavovat dokumenty k pojištění. Systém je dostupný on-line odkudkoli na světě. Na počítači zprostředkovatele ho není nutné nijak instalovat. Přístup do systému získávají výhradně zprostředkovatelé, kteří s námi spolupracují, a to ihned po absolvování našeho školení.

Marketingové materiály

Pro zprostředkovatele zajišťujeme materiály na podporu prodeje a podklady ke školením. Jsou to letáky, informační listy, produktové prezentace a materiály k samostudiu.

Vyúčtování pojistného a provizí

V rámci zmocnění Lloyd’s vybíráme a vyúčtováváme platby pojistného a vyplácíme provize jménem pojistitele.

Likvidace škod

Likvidací škod jsme pověřili společnost Inservis Mvc s.r.o., která v České republice působí coby výhradní zástupce Crawford & Company, největšího světového dodavatele komplexních služeb profesionálně řízeného procesu likvidace škody nezávislého na pojistitelích.

Smlouvy uzavíráme jménem a ve prospěch Lloyd’s Insurance Company SA/NV se sídlem na adrese Bastion Tower (14e étage), Place du Champs de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique.

Společnost Leadenhall Insurance S.A. spolu se svou pobočkou v České republice je coverholder trhu Lloyd’s s registračním číslem 10993CTM. Coby coverholder je zmocněna uzavírat a vykonávat pojistné smlouvy jménem Lloyd's. Proto jsme také zapsáni v polském registru pojišťovacích agentů (RAU) vedeném Komisí pro finanční dozor ve Varšavě pod číslem 11192073/A.

Dozor nad Leadenhall spravuje Generální zástupce Lloyd’s v Polsku (Lloyd’s Polska Sp. z o.o.) se sídlem na adrese Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska.