Politika ochrany soukromí

Společnosti Skupiny Leadenhall zachovávají při zpracování osobních údajů Uživatelů bezpečnostní opatření vyžadovaná polskými zákony a jednají v souladu s platnými právními předpisy. Společnosti Skupiny Leadenhall zpracovávají osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů platnými na území Evropské unie.

Společnosti Skupiny Leadenhall zajišťují realizaci práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, zejména práva na přístup ke svým osobním údajům, práva na jejich opravu/doplnění a dále práva vznést námitku v případech určených předpisy tohoto zákona. Uživatelé sdělují své osobní údaje ve Službě Leadenhall dobrovolně.

Přenos osobních údajů a proces autorizace (je-li využíván) probíhá prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSL. Společnosti Skupiny Leadenhall zasílají Uživateli na jeho e-mailovou adresu na základě jím vyjádřeného souhlasu vyžádané informační, propagační a nabídkové zprávy.

Společnosti Skupiny Leadenhall Uživatelům zaručují možnost změnit, upravit nebo vymazat jejich osobní údaje prostřednictvím zprávy zaslané na adresu office@leadenhall.cz.

Jakékoli otázky ohledně zásad zachování důvěrnosti, bezpečnostních zásad používaných na našich stránkách nebo využívání služeb Společností Skupiny Leadenhall zasílejte laskavě na adresu Leadenhall Insurance S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska.

Informace uvedené ve Službě Leadenhall nejsou závaznou nabídkou ve smyslu občanského zákoníku s výjimkou nabídek generovaných pomocí transakčního systému a pouze v rozsahu jasně vyplývajícím z vygenerovaných dokumentů týkajících se individuálně označené nabídky.