Pojištění pro náročné

Vytváříme pojištění Lloyd’s nabízená výhradně těmi nejlepšími českými zprostředkovateli

Learn more
Coverholder at Lloyd's
Jsme jeho součástí
  • Historie
  • Rating
  • Neustálý vývoj

Pojištění

ZTRÁTY PŘÍJMŮ

Pojištění pro případ neschopnosti vykonávat svou profesi v důsledku nehody či nemoci (až do 60 milionů Kč)

NESCHOPNOSTI HRÁT/ZÁVODIT

Pojištění profesionálních sportovců pro případ ztráty schopnosti sportovat (až do 60 milionů Kč)

Dalej
1 2

D&O

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společností, sdružení, společenství vlastníků, nadací a dalších typů subjektů (připravujeme)

KYBER

Moderní řešení pro případ ohrožení bezpečnosti firemního informačního systému nebo dat (připravujeme)

Dalej
1 2

Underwriting the future

Zprostředkovatelům poskytujeme internetový transakční systém, který jim umožňuje okamžitě připravovat nabídky a uzavírat smlouvy na všechny produkty Leadenhall

Zjistit víc

Okem profesionála

Jsem rád, že Leadenhall rozšiřuje své aktivity v ČR. Jejich produkty dokáží zajistit rizika, které domácí pojišťovny krýt neumí nebo nechtějí. Doporučuji proto každému finančnímu poradci se seznámit s jejich produktovou nabídkou.
Ing. Dušan Šídlo analytik a zakladatel Akademie pojištění
Unikátnost vidím především v pojištění trvalé neschopnosti vykonávat profesi. Standardní produkty pojištění osob na českém trhu podmiňují pojistné plnění z rizika invalidity přiznáním příslušného stupně invalidity systémem sociálního zabezpečení. Ten však zohledňuje konkrétní typ povolání jen minimálně. Standardní pojistná ochrana tak může být především u bonitnějších klientů, jako jsou například lékaři, manažeři či umělci, nedostatečná, jelikož i relativně méně vážný zdravotní problém může vést ke konci jejich kariéry. Díky spolupráci s Leadenhall tak nyní můžeme konečně našim klientům nabídnout pojištění profesní ochrany příjmů, u něhož se hodnotí schopnost vykonávat konkrétní povolání. Skutečnost, že pojistné krytí poskytuje tradiční londýnský syndikát pojistitelů Lloyd’s, je navíc pro naše klienty garancí kvality.
Ing. Věra Švecová specialistka produktového managementu
Spolupráce se společností Leadenhall je pro nás unikátní. Výjimečný produkt používají naši poradci zejména k zajištění sportovců. Jeho možnosti jsou však mnohem širší. Vážíme si konkrétních lidí, kteří tuto společnost zastupují, a jejich ochoty posouvat společné obchodní příležitosti dál. Těšíme se, že naše spolupráce bude i nadále pro obě strany přínosná.
Ing. Aleš Černý jednatel společnosti 4Brokers
Dalej